Świadomość zagrożenia…

jest niezbędna, aby racjonalnie postępować dla dobra swojego
i bliźnich.